Julkaisuja

Tampereen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan väitöskirja, jossa käsitellään myös Rosen-menetelmää: “Hyvän olon hoidot: kosketukseen perustuvien hoitojen käyttö hyvinvoinnin ja itseymmärryksen lisäämisen välineenä” (Svennevik, Hanna)

________________________________________________________________________

 

Tutkimus Rosen-metodista : An explorative study of a complementary therapy method – Rosen Method Bodywork
Tehty Karolinska Instituutissa Tukholmassa 2013 Riitta Hoffren-Larsson
avaa liite : Karolinska InstitutetThesis_Hoffren-Larsson

_________________________________________________________________________

KIRJOJA :

Rosen-menetelmä – tie eheyteen ja hyvinvointiin (1992)      Elaine L. Mayland
(mahdollisesti saatavissa enää kirjastoista)

Rosen-menetelmä Kosketusta keholle ja mielelle (2005   ) Marion Rosen, Sue Brenner

Relaxation, Awareness, Resilience    Ivy Green (2016)

Kehon mieli (2005)     Hanna Svennevig

Rauhoittava Kosketus (2007)     Kerstin Uvnäs-Moberg