Eettiset ohjeet

Rosen™
Rosen™

Rosen-terapeutit ja Rosen-liikunnanohjaajat lupautuvat noudattamaan näitä normeja työskennellessään asiakkaitten ja liikuntaan osallistuvien kanssa. Lisätietoa Rosen- instituutin laatimista eettisistä säännöistä (Rosen Institute Ethics), työnkuvasta (Scope of Practice) ja ohjesäännöistä (Code of Conduct) saat ottamalla yhteyden Rosen-instituuttiin: info ( at ) roseninstitute . net

Jokainen Rosen-metodin ammattilainen:

  • Kunnioittaa asiakkaan tai liikuntatunnille osallistujan loukkaamattomuutta ja itsemääräämisoikeutta
  • Kunnioittaa asiakkaansa tai liikuntatunnille osallistujan arvoa ja erilaisuutta
  • Suojelee luottamuksellisuutta ja yksityisyyttä
  • Pitää ajan tasalla osaamistaan ja ammattitaitoaan
  • Työskentelee eettisesti ja lainkuuliaisesti
  • Suojaa asiakastaan tai liikuntatunnille osallistujaa hyväksikäytöltä ja huonolta kohtelulta
  • Työskentelee aina asiakkaan tai liikuntatunnille osallistujan terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi
  • Työskentelee oman pätevyytensä ja koulutuksensa raameissa
  • Pitää yllä omaa fyysistä ja psyykkistä terveyttään
  • Esittää ja levittää tietoa sekä markkinoi rehellisesti ja oikein

Päivitetty helmikuussa 2015 (RI)