Terapeutiksi valmistumisen vaatimukset

Rosen-metodi kursseille voi osallistua myös pelkästään oman henkilökohtaisen kehityksen vuoksi, vaikka ei lähtisikään terapeutti-koulutukseen. Neljännellä jatkokurssilla opettajat haastattelevat opiskelijaa ja arvioivat opiskelijan edistymistä kursseilla. Tuolloin myös vahvistetaan onko opiskelija terapeuttikoulutuksessa.

Vähimmäisvaatimukset Rosen-terapeutiksi Suomen koulun ohjelmalla:

Peruskurssi, 3 päivää (15 tuntia) +

  • 2 viikonlopputapaamista, 2 x 2 päivää (2×12 tuntia)
  • 8 jatkokurssia, 8 x 6 päivää (yht. 288 tuntia)
  • Anatomian ja fysiologian perusopinnot (vähimmäisvaatimus 50 tuntia)
  • Rosen-anatomia  4 päivää (20 tuntia)

Harjoittelujakso

350 asiakashoitoa +

  • 25 omaa hoitoa Rosen-terapeutilta
  • vähintään 12 ohjattua näytehoitoa
  • 2 työnohjauskeskustelua
  • 4 viikonloppu-ryhmätapaamista
  • Ensiapu 1 -kurssi

Opiskelija voi suorittaa kurssinsa omassa tahdissa aloittaen peruskurssilla. Koko koulutus kestää vähintään 4-5 vuotta.
Jos opiskelijalla ei ole suoritettuna anatomian ja fysiologian perusopintoa ( vähintään 50t), hän voi suorittaa ne omalla paikkakunnallaan jonkun muun instanssin järjestämänä, esim. lähihoitajakoulun tunneilla.

Taso I:  Aloitteleva opiskelija  (peruskurssi, neljä jatkokurssia ja yksi viikonloppukurssi)

Tason I opiskelija voi kutsua itseään aloittelevaksi opiskelijaksi. Hän voi harjoitella perheenjäsenten, läheisten ystävien ja muiden opiskelijoiden kanssa ilman veloitusta.

Opettajien haastattelu ja arviointi työskentelystä suoritetaan neljännellä jatkokurssilla. Tasolle II siirtymiseen tarvitaan opettajan antama lupa. Jos opiskelija ei ole valmis siirtymään II- tasolle, voi opettaja antaa opiskelijalle lisäsuorituksia tilanteesta riippuen.

II-tasolla opiskelija saa luvan alkaa tekemään harjoitushoitoja ulkopuolisille ihmisille. Tämä edellyttää opettajan antamaa hyväksyntää.

Taso II : Edistynyt opiskelija ( Neljä jatkokurssia, perusanatomia/fysiologia, Rosen-anatomia ja yksi viikonloppukurssi)

Tason II opiskelija voi kutsua itseään edistyneeksi opiskelijaksi ja alkaa harjoitella hoitojen antamista ulkopuolisten ihmisten kanssa.

Opiskelijan haastattelu ja arviointi työskentelystä suoritetaan kahdeksannella jatkokurssilla opettajien kanssa. Opettajien hyväksyntä tarvitaan jatkoon ennen kuin opiskelija voi siirtyä tasolle III, eli harjoittelujaksolle.

Taso III : Käytännön harjoittelu ( 350 asiakashoitoa, 25 omaa hoitoa, vähintään. 4 ryhmätapaamista, 12 yksityistä ohjattua hoitoa, 2 yksityistä työnohjauskeskustelua ja Ensiapu 1)

Tason III opiskelija voi kutsua itseään Rosen-harjoittelijaksi. Hän alkaa tekemään harjoitushoitoja asiakkaille ja voi ottaa työskentelystään jo maksua.

Opettajilla on oikeus tarvittaessa vaatia lisäopintosuorituksia. Opettajilla on myös oikeus tarvittaessa keskeyttää alalle soveltumattoman opiskelijan opinnot.
Kaikki senior opettajat tekevät yhdessä päätöksen Rosen-terapeutiksi hyväksymisestä ja todistuksen myöntämisestä. Todistus anotaan Rosen Instituutilta (RI), joka vahvistaa hyväksymisen ja lähettää todistuksen sekä kirjaa valmistuneen kansainväliseen rekisteriinsä.

Lisätietoa: Leena Saxberg,  puh: 044 020 4414  tai  info@rosenmetodi.fi