Mitä Rosen-metodi on?

Rosen-metodi™
Rosen-metodi™

Rosen-metodi on kokonaisvaltainen keho-mielitietoinen hoitomuoto, jossa käytetään kosketusta sekä tarpeen mukaan myös sanoja.

Rosen-hoidossa terapeutin kuuntelevien käsien ja läsnäolevan olemuksen avulla meillä on mahdollisuus saada kosketus kehossamme oleviin jännityksiin.

Hoito vaikuttaa hermojärjestelmäämme ja tekee meidät sisältä käsin tietoisemmiksi omasta elävästä kehostamme. Oivallamme, että omaa itseä on mahdollista todella kuunnella ja alamme avautua enemmän omaksi itseksemme ja näyttää, kuka olemme.

Mitä hyötyjä Rosen-metodista on?

Esimerkkejä hoitojen vaikutuksista:

 • rentoutuminen ja hengityksen vapautuminen
 • tunteiden tunnistaminen
 • fyysiset kivut ja kireydet vähenevät
 • itsetuntemus lisääntyy
 • omat rajat selvenevät
 • yleinen hyvinvointi ja luovuus kasvavat
 • omien tarpeiden ja uusien valintamahdollisuuksien löytäminen

Kuinka usein hoidossa käydään?

Hoitokertojen määrä vaihtelee yksilöllisesti. Kokemus on osoittanut, että aluksi on hyvä käydä hoidossa muutaman kerran 1-2 viikon välein. Näin saa käsityksen siitä, miten hoito toimii. Jatkokäyntejä varattaessa on tärkeää, että kuuntelee omaa itseään. Hoidoissa voi käydä pitkäänkin ja pitää haluttaessa taukoja.

Mitä hoidossa tapahtuu?

Ensimmäisellä hoitokerralla ennen aloitusta Rosen-terapeutti kertoo menetelmästä ja vastaa kysymyksiin. Samalla hän kysyy asiakkaan terveydentilasta ja odotuksista.

Yleistä hoidosta:

 • käyntikerta on noin tunnin mittainen
 • käsittely tapahtuu hoitopöydällä
 • terapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus sekä eettiset ohjeistukset
 • hoidon jälkeen on hyvä varata itselle rauhallista aikaa

Hoito on aina yksilöllinen kokemus. Myös asiakkaan jokainen erillinen hoito on ainutkertainen kokemus. Kukin hoitokerta aloitetaan aina senhetkisestä tilanteesta.
Rosen-terapeutilla on vaitiolovelvollisuus. Häntä koskee Rosen Instituutin laatimat eettiset säännöt.

Vinkki:

Rosen-metodin peruskurssi on kolmen päivän mittainen mahdollisuus tutustua menetelmään. Kurssilla saadaan ja annetaan hoitoja, seurataan näytehoitoja sekä tehdään erilaisia kehollisia harjoituksia ja Rosen-liikuntaa. Kurssi on kaikille avoin ja sopii hoitojen tavoin niille, jotka haluavat lisätä itsetuntemustaan.

Miten Rosen-metodi syntyi?

Marion Rosen syntyi Nürnbergissä Saksassa vuonna 1914. Hän aloitti hengitys- ja rentoutusmenetelmien opiskelun 1930-luvulla. Toisen maailmansodan aikana Marion pakeni ensin Ruotsiin, missä hän kouluttautui lääkintävoimistelijaksi ja sitten Kaliforniaan, missä hän suoritti fysioterapeutin tutkinnon.

Marion RosenTyöskennellessään asiakkaittensa kanssa Marion kiinnostui kehon ja tunteiden välisestä suhteesta. Hän alkoi ymmärtää, että kivulla on usein syvällisempiä taustasyitä. Hän huomasi, että ne asiakkaat, jotka hoidon aikana puhuivat kokemuksista ja tapahtumista elämässään, toipuivat nopeammin kuin ne, jotka eivät puhuneet.

Kivut myös paranivat eikä asiakkaiden tarvinnut enää tulla uudestaan saman vaivan vuoksi. Marion Rosenin yli 50 vuoden kokemus tiivistyy nykyisin ajatukseen, että krooninen jännitys kehon lihaksistossa ei ole ainoastaan elinvoimaa kuluttavaa ja usein kipuakin tuottavaa. Se on myös osa sitä estettä tai muuria, mikä erottaa henkilön todellisesta sisäisestä olemuksestaan ja sitä kautta myös muista ihmisistä.

Milloin Rosen-hoito ei sovi?

Rosen-hoidot on tarkoitettu aikuisille ihmisille, jotka kykenevät ottamaan vastuun itsestään. Lapsille ei tehdä Rosen-hoitoja.
Hoitoa ei suositella ihmisille, jotka käyttävät vahvoja psyykelääkkeitä.
Jos ihmisellä on akuutti tulehdussairaus ei Rosen hoitoa suositella. (esim. akuutissa vaiheessa olevat syöpäsairaudet).
Huume- ja alkoholiriippuvuus on este hoidolle. Henkilöiden jotka ovat olleet riippuvaisia alkoholista tai huumeista, tulisi olla käyttämättä näitä aineita muutaman vuoden ajan ennenkuin tulevat Rosen-hoitoon. Asiasta kannattaa keskustella Rosen-terapeutin kanssa etukäteen.